جزئیات بازی

ترکیب در این بازی 3 (به جای 2) از همان کاشی برای حذف آن کاشی. شما فقط می توانید کاشی رایگان را انتخاب کنید. کاشی های رایگان برجسته شده اند. شما می توانید یک کاشی گل با هر کاشی گل دیگر ترکیب, همین امر به کاشی فصل.

2016-11-19

دفعات بازی 796 تعداد

برچسب ها: هیچ

بازی های بیشتر

بازیکنان برتر

اشتراک گذاری

در حال لود...
...