جزئیات بازی

خدمت به این مشتریان گرسنه یک وعده غذایی خوب! آماده پیتزا آنها می خواهند، با توجه به دستور العمل ها، و جمع آوری امتیاز. شما دستور العمل ها در بخش راهنما پیدا کنید، اما مراقب باشید: مشتریان بیش از حد ناراحت نیست و یا شما بازی را از دست بدهند!

2017-09-17

موضوع: فصل ها

دفعات بازی 7059 تعداد

دستور العمل

کلیک بر روی

نظرات (1)

بازی های بیشتر

بازیکنان برتر

اشتراک گذاری

. . .
در حال لود...