جزئیات بازی

استفاده از sling و ساقه beaver دیوانه تا آنجا که شما می توانید به آسمان! گرفتن سکه، استفاده از تقویت کننده و خرید ارتقاء به بالاتر و بالاتر!

2017-08-02

موضوع: مهارت

دفعات بازی 1429 تعداد

برچسب ها: هیچ

بازی های بیشتر

بازیکنان برتر

اشتراک گذاری

. . .
در حال لود...