جزئیات بازی

Tripeaks بازی یک نفره با میوه. کارت هایی را که ۱ بالاتر یا پایین تر هستند حذف کنید سپس کارت باز در پایین.

2016-11-29

موضوع: کارتها

دفعات بازی 1009 تعداد

برچسب ها: هیچ

بازی های بیشتر

بازیکنان برتر

اشتراک گذاری

در حال لود...
...