بازی به درستی نمایش داده نمی شود؟ بازی را در پنجره کامل باز کنید
9

جزئیات بازی

تو شواليه ي پروازي هستي! اجتناب از موانع و گرفتن بالاترین نمره!

2017-02-19

موضوع: عمل

دفعات بازی 1976 تعداد

دستور العمل

فلش (راست و چپ) یا کش رفتن (راست و چپ)

بازی های بیشتر

بازیکنان برتر

اشتراک گذاری

. . .
در حال لود...