جزئیات بازی

در این بازی استراتژی چالش برانگیز شما باید به رهبری نیروهای خود را به پیروزی! اعزام سربازان و برنامه ریزی حملات خود را با دقت. ميتوني دشمن رو خرد کني و جنگ رو ببري؟

2017-01-02

موضوع: عمل

دفعات بازی 1475 تعداد

برچسب ها: هیچ

بازی های بیشتر

بازیکنان برتر

اشتراک گذاری

در حال لود...
...