جزئیات بازی

راهنمای ماهی کوچک را از طریق اقیانوس در حالی که اجتناب از دشمنان خطرناک، از جمله شارل. جمع آوری سکه ها و قدرت ups که به شما کمک خواهد کرد که نمره بالا خود را بهبود بخشد.

2016-11-04

موضوع: سکو

دفعات بازی 1528 تعداد

برچسب ها: هیچ

بازی های بیشتر

بازیکنان برتر

اشتراک گذاری

در حال لود...
...