جزئیات بازی

بازی تتریس ویژه، رها کردن آجر و پر کردن خطوط. هر چه خطوط بیشتری را پر کنید منطقه بازی گسترده تر است.

2016-11-29

موضوع: مهارت

دفعات بازی 869 تعداد

برچسب ها: هیچ

بازی های بیشتر

بازیکنان برتر

اشتراک گذاری

در حال لود...
...