جزئیات بازی

زمین سفینه فضایی خود را با خیال راحت بر روی نقاط سبز و سوخت گیری در نقاط قرمز. استفاده از فلش / کلیدهای جهت دار به حرکت سفینه فضایی خود را.

2016-11-26

موضوع: مهارت

دفعات بازی 846 تعداد

برچسب ها: هیچ

بازی های بیشتر

بازیکنان برتر

اشتراک گذاری

در حال لود...
...