جزئیات بازی

ترکیب 2 از همان کاشی رایگان به حذف آنها را از بازی. کاشی های رایگان برجسته شده اند. شما می توانید هر کاشی گل با یکی دیگر از کاشی گل ترکیب, همین امر به کاشی فصل.

2016-11-26

دفعات بازی 801 تعداد

برچسب ها: هیچ

بازی های بیشتر

بازیکنان برتر

اشتراک گذاری

در حال لود...
...