جزئیات بازی

حذف تمام پس زمینه های رنگی در این بازی. سنگ مرمرها را به مکان های آزاد منتقل کنید و 3 یا بیشتر از همان سنگ مرمرها را پشت سر هم برای حذف پس زمینه ها دریافت کنید.

2016-11-26

موضوع: بازی 3

دفعات بازی 878 تعداد

برچسب ها: هیچ

بازی های بیشتر

بازیکنان برتر

اشتراک گذاری

در حال لود...
...