جزئیات بازی

حباب ویژه تیرانداز بازی: ساقه در حباب چرخش. دریافت یک گروه از 3 یا بیشتر حباب های متصل به آنها را حذف کنید. کلیک کنید / شیر بر روی تیرانداز برای تغییر رنگ.

2016-11-19

موضوع: بازی 3

دفعات بازی 761 تعداد

برچسب ها: هیچ

بازی های بیشتر

بازیکنان برتر

اشتراک گذاری

در حال لود...
...