جزئیات بازی

گرفتن خرگوش و رها کردن آنها را دوباره به ایجاد 3 یا بیشتر در یک ردیف (افقی یا عمودی). حذف به عنوان بسیاری از خرگوش به عنوان نشان داد.

2016-11-19

موضوع: بازی 3

دفعات بازی 766 تعداد

برچسب ها: هیچ

بازی های بیشتر

بازیکنان برتر

اشتراک گذاری

در حال لود...
...