جزئیات بازی

حباب تیرانداز بازی. ساقه تا حباب و ایجاد یک گروه از 3 یا بیشتر از حباب های مشابه.

2016-11-19

موضوع: بازی 3

دفعات بازی 777 تعداد

برچسب ها: هیچ

بازی های بیشتر

بازیکنان برتر

اشتراک گذاری

در حال لود...
...