جزئیات بازی

تتریس مانند بازی پازل: ایجاد خطوط بلند افقی یا عمودی با خطوط در بلوک های در حال سقوط. خطوط 3 یا بیشتر در طول آنها را حذف کنید. حذف به عنوان بسیاری از خطوط به عنوان هدف نشان داده شده برای پیشبرد به سطح بعدی. یک بلوک را لمس کنید تا آن را بچرخاند، یک ستون را لمس کنید تا بلوک حرکت کند و یک بلوک را به پایین بکشید. شما همچنین می توانید کنترل به سمت راست منطقه بازی استفاده کنید.

2016-11-09

موضوع: پازل

دفعات بازی 705 تعداد

برچسب ها: هیچ

بازی های بیشتر

بازیکنان برتر

اشتراک گذاری

در حال لود...
...