جزئیات بازی

حرکت جواهرات، مطابقت آنها را با برابر خود و تماشای آنها منفجر می شود. مطابقت 3 حداقل و بیشتر برای دریافت امتیاز بیشتر و فعال کردن قدرت آپ.

2016-12-08

موضوع: بازی 3

دفعات بازی 885 تعداد

برچسب ها: هیچ

بازی های بیشتر

بازیکنان برتر

اشتراک گذاری

در حال لود...
...