جزئیات بازی

چرخش شش ضلعی برای جلوگیری از بلوک از انباشته شدن در خارج از شش ضلعی خاکستری خارجی!

2016-12-30

موضوع: بازی 3

دفعات بازی 811 تعداد

برچسب ها: هیچ

بازی های بیشتر

بازیکنان برتر

اشتراک گذاری

در حال لود...
...