جزئیات بازی

کشیدن یک ردیف یا ستون با Zoobies برای به دست آوردن یک گروه از 3 یا بیشتر از همان Zoobies متصل (افقی یا عمودی). حذف به عنوان بسیاری از Zoobies به عنوان نشان داد برای پیشبرد به سطح بعدی.

2016-11-19

موضوع: بازی 3

دفعات بازی 777 تعداد

برچسب ها: هیچ

بازی های بیشتر

بازیکنان برتر

اشتراک گذاری

در حال لود...
...