جزئیات بازی

رها کردن چهره های خنده دار و ایجاد گروه های متصل از 3 یا بیشتر از همان چهره های رنگی. حذف به عنوان بسیاری از چهره ها به عنوان نشان داد برای پیشبرد به سطح بعدی.

2016-11-19

موضوع: بازی 3

دفعات بازی 794 تعداد

برچسب ها: هیچ

بازی های بیشتر

بازیکنان برتر

اشتراک گذاری

در حال لود...
...