جزئیات بازی

نوع سقوط بازی بازی 3. با کلیک بر روی یک گروه از 3 یا بیشتر از موارد مشابه آن را حذف کنید. جمع آوری میوه به عنوان بسیاری از نشان داد.

2016-11-19

موضوع: بازی 3

دفعات بازی 774 تعداد

برچسب ها: هیچ

بازی های بیشتر

بازیکنان برتر

اشتراک گذاری

در حال لود...
...