جزئیات بازی

مبادله 2 میوه و مطابقت 3 یا بیشتر از همان میوه افقی یا عمودی.

2016-11-29

موضوع: بازی 3

دفعات بازی 793 تعداد

برچسب ها: هیچ

بازی های بیشتر

بازیکنان برتر

اشتراک گذاری

در حال لود...
...