جزئیات بازی

قورباغه ات رو با نجات به اون طرف رودخونه برسون پرش بر روی اشیاء و در آب نمی افتند. مطبوعات برای تعیین strenght از پرش خود را.

2016-11-19

موضوع: مهارت

دفعات بازی 811 تعداد

برچسب ها: هیچ

بازی های بیشتر

بازیکنان برتر

اشتراک گذاری

در حال لود...
...