جزئیات بازی

یک بازی متقابل بین فریسل و کلوندایک یک نفره. هدف شما این است که برای دریافت تمام کارت به پایه های 4 (بالا سمت راست): در کت و شلوار و به ترتیب صعودی، با شروع از آس. بر روی سفره می توانید کارت ها را به ترتیب نزولی و رنگ متناوب قرار دهید.

2016-11-19

موضوع: کارتها

دفعات بازی 769 تعداد

برچسب ها: هیچ

بازی های بیشتر

بازیکنان برتر

اشتراک گذاری

در حال لود...
...