جزئیات بازی

بازی یک نفره فال ماهجونگ منظم با کاشی های زمان خاص. ترکیب کاشی زمان به همان سرعتی که ممکن است برای دریافت بیشترین زمان اضافی. استفاده از کاشی های خاص آهسته و توقف به یا کاهش سرعت زمان بر روی کاشی و یا آن را متوقف کند.

2016-11-19

دفعات بازی 762 تعداد

برچسب ها: هیچ

بازی های بیشتر

بازیکنان برتر

اشتراک گذاری

در حال لود...
...