جزئیات بازی

هر روز سودوکو جدید در 4 سطح دشواری. همچنین با آرشیوی چند ماهه. حل با توجه به قوانین سودوکو: یک عدد (از 1-9) تنها می تواند یک بار در هر ردیف، ستون و یا جعبه 3x3 استفاده می شود.

2016-11-19

موضوع: پازل

دفعات بازی 722 تعداد

برچسب ها: هیچ

بازی های بیشتر

بازیکنان برتر

اشتراک گذاری

در حال لود...
...