جزئیات بازی

آب نبات را رها کنید و 3 یا بیشتر از همان آب نبات را پشت سر هم (به صورت افقی، عمودی یا مورب) دریافت کنید. شما کنترل بازی با کلید های arrow بر روی صفحه کلید و یا بر روی صفحه نمایش. شما می توانید با نوار فضا و یا دکمه چرخش چرخش.

2016-11-29

موضوع: بازی 3

دفعات بازی 861 تعداد

برچسب ها: هیچ

بازی های بیشتر

بازیکنان برتر

اشتراک گذاری

در حال لود...
...