جزئیات بازی

کلاسیک حباب تیرانداز بازی با میوه. ساقه میوه و ایجاد گروه های متصل از 3 یا بیشتر از همان میوه.

2016-11-19

موضوع: بازی 3

دفعات بازی 821 تعداد

برچسب ها: هیچ

بازی های بیشتر

بازیکنان برتر

اشتراک گذاری

در حال لود...
...