جزئیات بازی

ساقه تا بلوک Zoobie و ایجاد گروه های 3 یا بیشتر به آنها را حذف کنید. استفاده از موارد پاداش ویژه در پایین سمت چپ به عنوان کمک کننده.

2016-11-19

موضوع: بازی 3

دفعات بازی 831 تعداد

برچسب ها: هیچ

بازی های بیشتر

بازیکنان برتر

اشتراک گذاری

در حال لود...
...