جزئیات بازی

فال ماهجونگ اتصال بازی برای کریسمس. اتصال 2 از همان کاشی برای حذف آن کاشی. مسیر اتصال نمی تواند بیشتر از آن 2 خم 90 درجه داشته باشد.

2016-11-19

دفعات بازی 779 تعداد

برچسب ها: هیچ

بازی های بیشتر

بازیکنان برتر

اشتراک گذاری

در حال لود...
...