جزئیات بازی

این زمستان در این بازی یک نفره، ایجاد پشته در 4 پایه از آس به کینگ است. شما می توانید کارت بر روی جدول با قرار دادن آن کارت بر روی کارت های دیگر حرکت اگر آنها 1 بالاتر در ارزش و رنگ متناوب: بنابراین به عنوان مثال محل قرمز 9 بر روی سیاه و سفید 10. همچنین می توانید گروه هایی از کارت ها را جابجا کنید.

2016-11-19

موضوع: کارتها

دفعات بازی 770 تعداد

برچسب ها: هیچ

بازی های بیشتر

بازیکنان برتر

اشتراک گذاری

در حال لود...
...