جزئیات بازی

غرب وحشی و بازی کارت با هم مانند کره بادام زمینی و ژله. وانمود کن که توي سالن هستي، کارت ها رو مرتب کن و زمين رو پاک کن.

2016-12-27

موضوع: پازل

دفعات بازی 654 تعداد

برچسب ها: هیچ

بازی های بیشتر

بازیکنان برتر

اشتراک گذاری

در حال لود...
...