جزئیات بازی

فال ماهجونگ اتصال بازی با Wallpaers. اتصال دو تا از همان کاشی تصویر زمینه آنها را حذف کنید. خط اتصال می تواند در حد اکثر دو زاویه ۹۰ درجه داشته باشد.

2016-11-19

دفعات بازی 717 تعداد

برچسب ها: هیچ

بازی های بیشتر

بازیکنان برتر

اشتراک گذاری

در حال لود...
...