جزئیات بازی

هدف شما این است که حرکت بلوک های مشابه با هم برای حذف آن بلوک. حذف تمام بلوک برای پیشبرد به سطح بعدی. کشیدن بلوک به یک نقطه خالی به آنها حرکت می کند.

2016-11-29

موضوع: پازل

دفعات بازی 651 تعداد

برچسب ها: هیچ

بازی های بیشتر

بازیکنان برتر

اشتراک گذاری

در حال لود...
...