جزئیات بازی

استفاده از مهارت های خود و رفلکسی برای کمک به بیگانه را از طریق برج قلعه و افزایش highscore خود را با جمع آوری ستاره های بیشتر و پوشش فاصله بیشتر با هر بازی برای رسیدن به سطح بعدی!

2016-10-16

موضوع: استراتژی

دفعات بازی 1208 تعداد

برچسب ها: هیچ

بازی های بیشتر

بازیکنان برتر

اشتراک گذاری

در حال لود...
...