جزئیات بازی

بازی دو ماشین. سعی کنید از مهارت های چند وظیفه ای خود را با این بازی ساده! اجتناب از تمام مربع در جاده ها و جمع آوری هر دایره تک. پس هر دو ماشین خود را شروع کنید و برای یک درایو طولانی آماده شوید!

2016-12-11

دفعات بازی 850 تعداد

برچسب ها: هیچ

بازی های بیشتر

بازیکنان برتر

اشتراک گذاری

در حال لود...
...