جزئیات بازی

تیمبرمن یک بازی گاه به گاه به سبک قدیمی مدرسه ای است. تبدیل به یک تیمبرمن، خرد کردن چوب و جلوگیری از شاخه. به نظر کار آسوني مياد؟ این آسان به بازی اما سخت به استاد.. تبر خود را به عنوان هر lumberjack می کند و خرد کردن درخت به همان سرعتی که شما می توانید!

2016-12-03

دفعات بازی 800 تعداد

برچسب ها: هیچ

بازی های بیشتر

بازیکنان برتر

اشتراک گذاری

در حال لود...
...