جزئیات بازی

تاج محل یک نفره ترکیبی از کلوندیک و صبر هندی است. سعی کنید برای دریافت تمام کارت به بالا 4 پایه از آس به پادشاه. شما می توانید کارت در جدول پایین ساخت (به جز در همان رنگ) و شما همچنین می توانید توالی حرکت می کند. اگر روی یک ستون جدول ۱ کارت باقی مانده باشد، آنگاه کارت محافظت می شود تا سهام (بالا سمت چپ) تهی شود. نمی توان از کارت محافظت شده روی میز استفاده کرد. با کلیک بر روی سهام برای دریافت یک کارت باز جدید. در یک ستون خالی جدول شما می توانید هر کارت (یا دنباله) قرار دهید.

2016-11-19

موضوع: کارتها

دفعات بازی 731 تعداد

برچسب ها: هیچ

بازی های بیشتر

بازیکنان برتر

اشتراک گذاری

در حال لود...
...