جزئیات بازی

بازی مانند ساعت شلوغی ترافیک بازی مربا. استفاده از منطق برای گرفتن ماشین قرمز خود را از پارکینگ. کارت ها را جابجا کنید تا ماشین قرمز شما بتواند به خروجی برسد.

2016-11-19

موضوع: پازل

دفعات بازی 730 تعداد

برچسب ها: هیچ

بازی های بیشتر

بازیکنان برتر

اشتراک گذاری

در حال لود...
...