جزئیات بازی

این بازی Match3 رنگارنگ مناسب مناسب برای همه با دندان شیرین است! ترکیب 3 یا بیشتر آبششی از همان رنگ و حل تمام پازل در داخل زمان برای رسیدن به رتبه 3 ستاره!

2017-01-02

موضوع: بازی 3

دفعات بازی 769 تعداد

برچسب ها: هیچ

بازی های بیشتر

بازیکنان برتر

اشتراک گذاری

در حال لود...
...