جزئیات بازی

مطابقت بلوک از همان رنگ و پاک کردن زمینه. با هر بلوک klicked شما یک زندگی از دست بدهند، بنابراین آماده یک استراتژی خوب است.

2016-11-03

موضوع: بازی 3

دفعات بازی 1014 تعداد

برچسب ها: هیچ

بازی های بیشتر

بازیکنان برتر

اشتراک گذاری

در حال لود...
...