جزئیات بازی

فال ماهجونگ اتصال بازی در فضای بیرون. دو تا از یک کشتی فضایی را به هم متصل کنید تا آنها را پرتاب کنید. خط اتصال می تواند در حد اکثر دو زاویه ۹۰ درجه داشته باشد.

2016-11-19

دفعات بازی 778 تعداد

برچسب ها: هیچ

بازی های بیشتر

بازیکنان برتر

اشتراک گذاری

در حال لود...
...