جزئیات بازی

در این بازی مهارت هدف خود را برای کمک به بچه گربه کوچک گلوله برفی است. پرش بیش از موانع، گرفتن موش ها و پرندگان و جمع آوری کلید برای تکمیل 20 سطح چالش برانگیز!

2017-01-02

موضوع: سکو

دفعات بازی 1021 تعداد

برچسب ها: هیچ

بازی های بیشتر

بازیکنان برتر

اشتراک گذاری

در حال لود...
...