جزئیات بازی

یک مار در یک اتاق قفل شده است، با غذاها و سکه ها. باید غذاها را بخورد تا زنده بماند، اما بزرگتر هم می شود، هر بار که غذایش را می خورد. این می تواند یک مسئله بزرگ باشد چون مار به سختی به اطراف حرکت می کرد. کمک مار دریافت مواد غذایی خود و فرار از اتاق! لذت بردن از فرار مار.

2016-11-29

دفعات بازی 763 تعداد

برچسب ها: هیچ

بازی های بیشتر

بازیکنان برتر

اشتراک گذاری

در حال لود...
...