جزئیات بازی

50 سطح فال ماهجونگ در پایین اقیانوس. ترکیب 2 از همان کاشی رایگان آنها را حذف کنید. کاشی در صورتی آزاد است که پوشیده نشده باشد و حداقل دارای ۱ سمت آزاد (چپ یا راست) باشد. ترکیب کاشی های ویژه سریع به اندازه کافی برای دریافت جایزه.

2016-11-19

دفعات بازی 799 تعداد

برچسب ها: هیچ

بازی های بیشتر

بازیکنان برتر

اشتراک گذاری

در حال لود...
...