جزئیات بازی

بیایید به یک جنگل بارانی تخیلی سر بزنیم و به شکار برویم! ساقه خوک پرواز ناز، ماهی و سکه به همان سرعتی که شما می توانید برای دریافت سکه های بسیاری که ممکن است!

2017-01-02

دفعات بازی 811 تعداد

برچسب ها: هیچ

بازی های بیشتر

بازیکنان برتر

اشتراک گذاری

در حال لود...
...