بازی به درستی نمایش داده نمی شود؟ بازی را در پنجره کامل باز کنید

جزئیات بازی

پرنسس گلدبليد بايد مراقب خطراتي باشه که توي آب ها منتظرش هستن کمک او را به ضرب و شتم آنها را در این پرش رنگارنگ n بازی اجرا!

2017-01-02

موضوع: سکو

دفعات بازی 921 تعداد

برچسب ها: هیچ

بازی های بیشتر

بازیکنان برتر

اشتراک گذاری

در حال لود...
...