جزئیات بازی

جک بمب افکن کبوتر از مردم می ترسد. ترس منجر به خشم می شود. خشم منجر به نفرت می شود. نفرت منجر به پو می شود. جک در حال پرواز بر فراز شهر است و هدف او این است که پو بر روی همه و همه چیز!

2016-11-23

دفعات بازی 757 تعداد

برچسب ها: هیچ

بازی های بیشتر

بازیکنان برتر

اشتراک گذاری

در حال لود...
...