جزئیات بازی

در این بازی شما نیاز به ترکیب کاشی های مشابه نیست، اما کاشی با معنای مخالف. شما فقط می توانید کاشی های برجسته رایگان استفاده کنید.

2016-11-19

دفعات بازی 740 تعداد

برچسب ها: هیچ

بازی های بیشتر

بازیکنان برتر

اشتراک گذاری

در حال لود...
...