جزئیات بازی

ترکیب 2 از همان کاشی های قابل مشاهده رایگان به آنها را حذف کنید. با کلیک بر روی پشته برای دریافت کاشی های باز جدید.

2016-11-19

دفعات بازی 838 تعداد

برچسب ها: هیچ

بازی های بیشتر

بازیکنان برتر

اشتراک گذاری

در حال لود...
...