جزئیات بازی

مینیمالیستی اما چالش برانگیز: نقطه در سیاه و سفید و خاکستری نیاز به تبدیل می شود توسط نقطه نزدیک شدن در رنگ مناسب ضربه!

2017-01-02

دفعات بازی 796 تعداد

برچسب ها: هیچ

بازی های بیشتر

بازیکنان برتر

اشتراک گذاری

در حال لود...
...